Raadsleden

Op deze pagina vind je onze raadsleden. Zij zijn de studenten die in de laatste verkiezingen (van collegejaar 2020-2021) een zetel hebben bemachtigd en LVS vertegenwoordigen binnen een van de raden. LVS staat sterk met elf raadsleden, verdeeld over de verschillende raden.

Universiteitsraad

Marlene van der Velden

Faculteit der Geesteswetenschappen

Sterre Rooijakkers

Margreet Oele

Maarten van Zuijlekom

Faculteit Governance and Global Affairs

Rassoul Coelen

Job Kemperman

Justin Spruit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tara Petzke

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

David Tempelman

Timo Ringlever

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Raúl Wolters