Aanstaand raadsleden

Op deze pagina vind je onze raadsleden voor het komende academisch jaar. Zij zijn de studenten die tijdens de afgelopen verkiezingen hebben bemachtigd en LVS vertegenwoordigen binnen een van de raden. LVS staat komend jaar sterk met dertien raadsleden, verdeeld over de verschillende raden.

Universiteitsraad

Rassoul Coelen

Faculteit der Geesteswetenschappen

Xenia Dees

Jeppe Bandringa

Fons van de Wetering

Jamie Bick

Faculteit Governance and Global Affairs

Canali Korkmaz

Liza Koppes

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Claire van den Helder

Armando Noordzij

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Jenny Lam

Kamand Hajighapour

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Sebastian Cornielje

Faculteit der Archeologie

Wicher Verhage