Archeologie

Kandidaat
Wicher%20(1%20van%201)_edited.jpg

Wicher Verhage

Standpunten
 • Een betere informatievoorziening en communicatie naar studenten toe. Het is belangrijk dat studenten weten waar ze aan toe zijn, waar ze informatie kunnen vinden over hun studiemogelijkheden en extracurriculaire mogelijkheden. In het afgelopen coronajaar, is de communicatie niet optimaal geweest. Bijvoorbeeld het rooster voor BA2 studenten in het 3e blok.
   

 • Betere planning van vakken. Ten tijde van corona hebben sommige vakken geen doorgang kunnen vinden. Deze vakken zijn een jaar uitgesteld, waardoor sommige studenten op dit moment een overvol blok. Een soortgelijke toestand moet in de toekomst voorkomen worden. Mochten studenten door deze situatie vertraging oplopen, moet de faculteit hen tegemoet komen.

 • Betere toegankelijkheid van de gebouwen en het onderwijs. Het is belangrijk dat iedere student zich thuis voelt op de faculteit en niet belet wordt tijdens de studietijd. Op dit moment is de toegankelijkheid van het faculteitsgebouw en het onderwijs nog niet optimaal. Daarom stellen wij voor te verbeteren:

  • Toegankelijk gebouw. Het is belangrijk om de drempels in het faculteitsgebouw te verwijderen en er een betere lift komt voor studenten die met een fysieke beperking kampen.

  • Versoepelen aanwezigheidsplicht. Het is belangrijk flexibeler om te springen met de aanwezigheidsplicht voor studenten, wanneer hun dagelijks leven belemmert wordt door mentale of fysieke problemen. 

  • Tentamenondersteuning. Studenten die kampen met bijvoorbeeld faalangst en daardoor moeite hebben hun tentamens op een stressvrije manier te maken, moeten hierbij goede ondersteuning krijgen. Denk hierbij aan langere tijd tijdens tentamens en flexibelere deadlines.

  • Toegankelijke stages. Ook voor studenten die vanwege een blessure of ander fysiek probleem geen graaf-stage kunnen volgen, moeten alternatieve stages beschikbaar zijn.
    

 • Goed werkend mentorsysteem. Sinds corona zijn er  buddy groepen opgericht die worden begeleid door studentmentoren. Dit systeem met studentmentoren zorgt ervoor dat er meer informeel contact is tussen studenten, dat ouderejaars studenten kennis kunnen maken met de faculteit en hen kunnen helpen bij problemen. We stellen voor om dit mentorsysteem te behouden en verder te verbeteren. Studentmentoren moeten ook goed zijn opgeleid voor hun taak. Dit wordt gecompenseerd door een evenredige vergoeding.
   

 • Behoud de unieke positie van deze faculteit. De faculteit der Archeologie in Leiden is de enige zelfstandige archeologische faculteit in Nederland. Deze unieke positie moet behouden worden. De kleine faculteit zorgt voor een hechte gemeenschap met een kleine, maar over het algemeen goed werkende organisatie. Hoewel deze faculteit de huidige positie moet behouden, zijn wij er wel voorstander van dat de faculteit meer samenwerking opzoekt met andere faculteiten van deze universiteit om studenten een zo breed mogelijk palet aan studieopties aan te bieden.