Geesteswetenschappen

Kandidaten
image0.jpeg

Xenia Dees

DSC01663_edited.jpg

Jeppe Bandringa

Fons%20(1%20van%201)_edited.jpg

Fons van de Wetering

Jamie.jpg

Jamie Bick

Knipsel.PNG

Björn de Ruiter

 1. Xenia Dees

 2. Jeppe Bandringa

 3. Fons van de Wetering

 4. Jamie Bick

 5. Björn de Ruiter

 6. Nadien Abou Elmagd

 7. Lina de Los Rios Torres

 8. Iddo Geerse

 9. Ebrar Kaya

 10. Elise Clarke-Céron

11. Maarten van Zuijlekom

12. Neele Boelens

13. David Tempelman

14. Katja van Rooten

15. Ids Hofman

16. Margreet Oele

17. Busra Bayraktar

18. Moena Al Homsi

19. Daniël Scheurwater

20. Sterre Rooijakkers

Standpunten
 • De informatievoorziening voor studenten. Waar kun je informatie vinden over het BSA, stages of andere extracurriculaire mogelijkheden? Waar moet je naartoe als je een klacht hebt, of hulp nodig hebt? Wij merken dat studenten moeilijkheden ervaren met het vinden van informatie over studiemogelijkheden. Met een universitaire website dat op een doolhof lijkt hebben we een universiteitsbreed probleem met de informatievoorziening. Toch is dit probleem op Geesteswetenschappen extra precair, omdat het met 53 opleidingen verspreid over twee steden extra belangrijk is dat ze de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarom stellen we de volgende verbeteringen voor, te vinden in ons partijprogramma.

 

 • Campus Den Haag. Den Haag huisvest meerdere faculteiten. Ook onze faculteit is daar goed vertegenwoordigd door bijvoorbeeld de opleidingen International Studies en Urban Studies. Dat wij één faculteit in twee steden zijn, lijkt echter niet altijd door te dringen tot de bestuurders én de studenten. Zo weten studenten in Den Haag niet 22 altijd dat de assessor, die de facultaire klachtencoördinator is, in Leiden zit en ze hem of de faculteitsraad kunnen benaderen voor problemen. Bestuurders op onze faculteit zouden daarnaast ook meer oog moeten hebben voor de problemen die in Den Haag spelen. Zo is er al jaren een enorm tekort aan studieplekken; ook ons faculteitsbestuur moet helpen hiervoor een passende oplossing te vinden. Ons uitgangspunt is: de faciliteiten in beide steden moeten gelijkwaardig zijn!

 

 • Meer internationale minoren en internationaalgerichte activiteiten van de Career Service. Op dit moment is er weinig keuze in minoren voor internationale studenten, aangezien de meeste minoren nog steeds in het Nederlands zijn. Daardoor worden internationale studenten gelimiteerd in hun keuze. Daarnaast moet ook het aanbod van het Humanities Career Service niet meer alleen gericht zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook activiteiten en informatie aanbieden over de internationale arbeidsmarkt.

 

 • Waarborgen kleine studies en afstudeerrichtingen. Onze faculteit biedt verreweg de meeste opleidingen aan. Al deze kleine studies en afstudeerrichtingen belichamen de bijzondere kennis die onze faculteit in huis heeft. Deze unieke positie in het (landelijk) onderwijsaanbod moet gewaarborgd worden. Het is extra belangrijk hierop te letten zodra de faculteit de plannen gaat uitvoeren voor meer brede bachelors, waarbij kleinere opleidingen dreigen te verdwijnen.

 

 • Studieadviseurs en studiecoördinatoren. Op de faculteit Geesteswetenschappen is er een tekort aan studiecoördinatoren door uitval en een te hoge werklast. Dit is kwalijk, want hierdoor kunnen studenten vaak moeilijk ergens terecht voor vragen over hun studiemogelijkheden of om hulp te vragen. Om dit op te lossen stellen wij voor om het huidige systeem te herzien. Het takenpakket van een studiecoördinator moet beperkt worden tot enkel de logistieke organisatie van één of meerdere opleidingen. Daarnaast moeten alle opleidingen beschikken over een studieadviseur, die getraind wordt om studenten te helpen met hun studievoortgang en hun persoonlijke ontwikkeling.

 

 • Vrije keuzeruimte. De vrije keuzeruimte in het derde jaar moet volledig in het eerste semester geplaatst worden. Momenteel is deze keuzeruimte verdeeld over twee semesters. Dit maakt het echter moeilijk om minoren aan andere faculteiten of universiteiten te volgen, een uitgebreide stage te lopen of een buitenlandsemester in te plannen. Hierdoor kunnen studenten studievertraging oplopen en worden ze belemmerd om deze ruimte volledig naar wens in te vullen. Dit is zonde, want dit is voor studenten een goede kans om binnen hun curriculum zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Wij stellen voor om dit voorstel op te nemen in de aanstaande Programmanormen, een plan om alle opleidingen in onze faculteit te herzien en reorganiseren naar een faculteitsbrede norm.

 

 • Facultair vaardighedencentrum. Er wordt al veel hulp geboden aan studenten om bijvoorbeeld hun schrijfvaardigheid, taalvaardigheid of andere studievaardigheden te verbeteren. Dit aanbod is echter versnipperd over onze faculteit en verdeeld over de POPcorner, het Academisch Talencentrum, Expertisecentrum Academische Vaardigheden en de Loopbaan Service. Wij zouden graag zien dat zij hun krachten bundelen, beter inspelen op de behoefte van studenten en duidelijker zichtbaar zijn voor alle studenten. Eén centrum is immers zichtbaarder dan meerdere losse centra

 

 • Implementatie van (academische) vaardighedencursussen in de opleiding zelf, in plaats van vakken zonder studiepunten die georganiseerd worden door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. In sommige opleidingen moeten studenten nu vaardighedenvakken volgen die geen studiepunten opleveren. Deze cursussen worden als nutteloos en te simpel beschouwd. Daarom adviseren wij om ofwel een faculteitsbrede en diepgaande vaardigheidscursus aan te bieden, ofwel deze vaardigheden te implementeren in het bestaande programma en bestaande vakken, zoals bijvoorbeeld bij de opleiding Geschiedenis al is gebeurd.

 

 • Kerncurricula. Alle opleidingen aan onze faculteit volgen one or twee facultaire kernvakken. Momenteel sluiten sommige van deze vakken weinig aan bij het eigen vakgebied en worden deze als minder nuttig ervaren, terwijl andere vakken, zoals het kerncurriculum ‘Inleiding Religiewetenschappen’ wel beter aansluiten. Wij zouden graag zien dat dit laatste voor alle kerncurricula het geval wordt en dat de faculteit samen met de opleidingen nadenkt hoe de inhoud van deze vakken beter benut kan worden binnen de eigen opleiding.
   

 • Het blijven verbeteren van de medezeggenschap. Afgelopen jaar heeft LVS zich sterk gemaakt voor het verbeteren van de medezeggenschap in de faculteitsraad. Dit moet voortgezet worden in de komende jaren: behoud de commissiestructuur in de raad, behoud en verbeter het buddyprogramma voor OLCs, en verhoog de compensatie voor FR-leden en OLC-leden.