Governance and Global Affairs

Kandidaten
DSC01676_edited_edited.jpg

Adam Emara

Amal%20(1%20van%201)_edited.jpg

Amal Moaddine

Can%20(1%20van%201)_edited.jpg

Canali Korkmaz

Liza_edited_edited_edited.jpg

Liza Koppes

Standpunten

Meer uniformiteit qua colleges en tentaminering op de faculteit. Het is verwarrend voor studenten als er bij elk vak een ander platform wordt gebruikt om online college te geven. De een gebruikt Kaltura en de ander weer Zoom. Hetzelfde geldt voor tentamens. Ook hier wisselt het tussen gebruik van externe platforms en het gebruik van Brightspace. Hier zou faculteitsbreed een lijn in getrokken moeten worden.

 

Introductie faculteitsbrede propedeuse. Veel studies op FGGA hebben wel een propedeuse, maar Security Studies heeft dat niet. Een goede reden voor het uitblijven hiervan is er niet. Een propedeuse is voor de student een vorm van erkenning van hun kunnen. Daarnaast zijn er werkgevers die als eis stellen dat de propedeuse is behaald, ook daarom is het handig om het niet per studie verschillend te maken, maar op de gehele faculteit de propedeuse te introduceren.

 

Rond tentamenperiodes controleren op LU Cards om studieplekken vrij te houden op Wijnhaven. Campus Den Haag is inmiddels een onmisbaar gebouw geworden in Den Haag. En dat weten ook de studenten die niet aan de Universiteit Leiden studeren. Hierdoor was het (in pre-coronatijd) altijd heel druk op Wijnhaven en kon je, als je niet heel vroeg was, moeilijk een studieplek vinden. Wij begrijpen dat het systematisch controleren van LU Cards moeilijk zal zijn, daarom pleiten wij ervoor dat er rond de tentamenperiodes gecontroleerd wordt op LU Cards, om zo te voorkomen dat studieplekken te snel vol raken. Daarnaast pleiten wij voor het behoud van het huidige reserveringssysteem, maar dan bijvoorbeeld alleen voor de bibliotheek. Eventueel met kortere tijdvakken voor mensen die niet heel lang willen studeren.

 

Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De medezeggenschap is op FGGA nog te vaak onzichtbaar voor veel studenten, met name voor eerstejaars. Zij weten niet altijd wie ze moeten bereiken in bepaalde gevallen. Een oplossing hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat er bij hoorcolleges mensen van het OLC zijn die hun gezicht laten zien zodat studenten weten wie ze moeten bereiken. Daarnaast kan ook bij de introductiecolleges het een en ander verteld worden over de medezeggenschap.

 

Duurzame alternatieven om voedselverspilling op Wijnhaven tegen te gaan. Vooralsnog wordt het eten in de kantine van Wijnhaven dat niet is verkocht aan het einde van de dag weggegooid. Wij pleiten ervoor om hier alternatieven voor te zoeken aangezien veel van dat voedsel nog goed is. Denk bijvoorbeeld aan donaties aan de initiatieven die etensresten overnemen.

 

De faculteit moet bepaalde opleidingen ondersteunen om duurzame componenten op te nemen in de curricula. Duurzaamheid gaat niet alleen over groene energie, recycling en afvalscheiding, maar ook in de opleidingen die gegeven worden. Wij pleiten voor het ondersteunen van meer ‘duurzame’ opleidingen. Daarmee vergroot de faculteit duurzame componenten in de curricula.

 

De faculteit moet er beter op aansturen dat er rekening wordt gehouden met studentenwelzijn. Veel studenten zijn niet bekend met het bestaan van studentpsychologen. Dit verschilt heel erg per studie. Op faculteitsbreed niveau moet de informatievoorziening daaromtrent naar de student toe beter. Studentenwelzijn is de laatste tijd ook een groter probleem, zeker sinds de coronacrisis. Wij pleiten ervoor dat de faculteit docenten bijvoorbeeld aanstuurt om wat vaker in gesprek te gaan met de studenten over de studielast.