Governance and Global Affairs

Kandidaten

Adam Emara

Amal Moaddine

Canali Korkmaz

Logo LVS in rondje.jpg

Liza Koppes

Standpunten

Faciliteiten
Verbeteren beschikbaarheid studieplekken. Het aantal studenten in Den Haag stijgt jaarlijks, waardoor er steeds minder plekken per student beschikbaar zijn. Op de korte termijn kunnen de openingstijden van de studieplekken op de Wijnhaven en Anna van Bueren en de gebouwen Beehive en Schouwburgstraat worden verlengd. Op de lange termijn moet er worden gekeken naar het uitbreidingen van het aantal studieplekken.
Daarbij is de Wijnhaven vrij toegankelijk voor iedereen, waardoor de studieplekken soms worden bezet door studenten die niet van de Universiteit Leiden zijn. Hier moet strenger op worden gecontroleerd door de bewaking.

Verlengen openingstijden restaurants. Het restaurant op de Wijnhaven is ’s avonds en in het weekend maar beperkt open. Het restaurant in het Anna van Buerengebouw is in de avonduren helemaal niet open. Beide restaurants moeten langer open blijven, om zo duurzame en gezonde maaltijden aan te bieden op de universiteit.

Verplaatsen magnetron. De magnetron in het Wijnhavengebouw moet buiten de kantine worden geplaatst, zodat je ook ’s avonds laat maaltijden kunt opwarmen, bijvoorbeeld als je met je studievereniging vergadert.

Onderwijs
Verbeteren procedure weblectures. Vorig collegejaar zijn er afspraken gemaakt over de procedure rondom weblectures. Komend collegejaar moet er worden gekeken hoe deze afspraken kunnen worden verbeterd, waarbij het doel moet zijn om uiteindelijk alle colleges op te nemen en direct na opname beschikbaar te maken.

Papers alleen online indienen. Papers zouden door studenten enkel online ingeleverd moeten worden, om de duurzaamheid van het onderwijs te verhogen. Als docenten zelf met papieren versies van papers willen nakijken kunnen zij dit zelf kosteloos printen, in plaats van dat studenten hier voor moeten betalen.

Duurzaamheid
Verduurzaming dienstreizen. Het beleid met betrekking tot dienstreizen van personeel op de faculteit moet duurzaam worden vormgegeven. Hierbij kan worden gedacht aan openbaar vervoer voor korte afstanden, treinreizen voor middellange afstand en CO2 compensatie voor vliegreizen.

Medezeggenschap
Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De zichtbaarheid van de faculteitsraad moet worden verbeterd. Zo moet de FR de mogelijkheid krijgen om posts te plaatsen op het Instagramaccount van de faculteit en mails te sturen naar studenten, om hen zo op de hoogte te houden van wat er speelt op de faculteit