Universiteitsraad

Kandidaten
Rassoul_edited_edited.jpg

Rassoul Coelen

Lina%20(1%20van%201)_edited.jpg

Lina de Los Rios Torres

David%20(1%20van%201)_edited.jpg

David Tempelman

 1. Rassoul Coelen

 2. Lina de Los Rios Torres

 3. David Tempelman

 4. Jamie Bick

 5. Maarten van Zuijlekom

 6. Ids Hofman

 7. Jenny Lam

 8. Wicher Verhage

 9. Claire van den Helder

 10. Adam Emara

 11. Sebastian Cornielje

 12. Ebrar Kaya

 13. Xenia Dees

 14. Lucia Buijs

 15. Can Korkmaz

16. Armando Noordzij

17. Lisa Maxime Knoch

18. Ylke van der Zwet

19. Marnix van Hemert

20. Jeppe Brandinga

21. Lena Kwakman

22. Noah van Meekeren

23. Job Kemperman

24. Tara Petzke

25. Raúl Wolters

26. Charlotte van der Voort

27. Neele Boelens

28. Gilberto Morishaw

29. Natascha van Zanen

30. Marlene van der Velden

Standpunten

Onze universitaire standpunten zijn hieronder beknopt per thema beschreven. Benieuwd naar onze redenering? Kijk op deze pagina voor ons volledige partijprogramma, met toelichting per standpunt!

Campus Den Haag

 1. Volwaardige integratie van Campus Den Haag in de Universiteit Leiden

 2. Gelijkwaardige faciliteiten in Leiden en Den Haag

 3. Meer studieplekken en -faciliteiten voordat er meer studenten komen

 4. Commissie 'Campus Den Haag' in de Universiteitsraad die zich richt op de belangen van Haagse studenten en docenten

 5. Verbeter de profilering van Den Haag als universiteitsstad

Digitalisering

 1. Geen proctoring als het niet noodzakelijk is

 2. Meldpunt voor problemen met proctoring en betere informatievoorziening over proctoring

 3. Opnames van hoorcolleges maximaal online aanbieden, ook na de coronacrisis

 4. Stroomlijnen gebruik Brightspace door docenten

 5. Privacy en digitale veiligheid van studenten en personeel altijd voorop

Diversiteit en inclusie

 1. Toegankelijkere faciliteiten & informatiepakket over de universiteit en faculteit voor iedere student

 2. Meer aandacht voor inclusief onderwijs en implicit bias in ons onderwijssysteem

 3. Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

 4. Meer ondersteuning en een actieve benadering van bestaande platforms en organisatie wat betreft D&I

 5. Zichtbaarheid en bevordering van meldpunten voor klachten

Duurzaamheid

 1. Duurzaam onderwijs: geef studenten de kennis en vaardigheden mee over verduurzaming

 2. Behoud positieve lessen van de coronacrisis, zoals digitale congressen en digitale readers

 3. Vergroot het vegetarisch aanbod en maak dit de standaard

 4. Duurzaam gebruik van vastgoed en duurzame investeringen qua bank en pensioenfonds

 5. Vergroot de capaciteit van het Leiden University Green Office (LUGO)

Internationalisering

 1. Tweetalig taalbeleid en een vergroot aanbod aan talige ondersteuning voor internationale studenten in universitaire organisaties

 2. Inclusieve introductieweken met een gelijkwaardig en gelijktijdig internationaal programma

 3. Universiteitsbreed buddyprogramma

 4. Universitair ontvangstcomité dat het gehele jaar actief is voor de internationale studenten

 5. Gratis taalcursussen Nederlands & Engels

Ambitieus onderwijs

 1. Meer ruimte om vrije keuzeruimte zelf in te vullen

 2. Verschillende vormen van het eindwerkstuk

 3. Zichtbaarheid van studentmedezeggenschap verbeteren

Kwaliteitsafspraken

 1. Goede voorlichting over wat MKA-gelden zijn

 2. Goede evaluatie besteding MKA (middelen kwaliteitsafspraken) en zichtbaarheid van deze besteding voor iedere student

 3. Geen MKA-gelden gebruiken voor noodmaatregelen die sowieso al getroffen moeten worden

 4. Geef opleidingen een duidelijkere stem in de besteding van de MKA

 5. Eerlijke herijking van MKA-gelden over verschillende faculteiten waardoor niemand in de financiële problemen komt

Studentenwelzijn

 1. Verminder prestatiedruk voor studenten (en docenten)

 2. Focus meer op preventie dan op behandelen door een gezonde leefstijl te promoten

 3. Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van studentpsychologen

 4. Betere beschikbaarheid van info over hulp voor studenten met persoonlijke problemen

 5. Goed functionerend (student)mentorsysteem met een duidelijk takenpakket en eerlijke vergoeding