Over LVS

Als enige partij vertegenwoordigt LVS álle studenten. Elk soort student heeft namelijk recht op medezeggenschap. LVS staat bekend als een zeer open studentenpartij die op een actieve, pragmatische en enthousiaste wijze te werk gaat. We zetten ons ervoor in om gezamenlijk tot een hoger niveau te komen, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Kennisoverdracht moet het doel zijn van de universiteit, slagingspercentages moeten op zichzelf geen doel zijn.

Bij LVS weten we dat de gemiddelde student niet bestaat. Ook snappen we dat een nominaal studerende student hele andere behoeften kan hebben dan iemand die een bestuursjaar doet. Daarom streeft LVS ernaar zo divers mogelijk te zijn. Daarom hebben we raadsleden op verschillende faculteiten in Leiden, die vaak ook actief zijn bij verschillende studentenverenigingen, studieverenigingen en andere organisaties. Al een aantal jaren is diversiteit van de medezeggenschap een speerpunt van LVS. We moeten voorkomen dat ieder jaar hetzelfde type student vertegenwoordigd wordt. Leiden is een brede, internationale universiteit. Dit willen wij als partij ook terugzien in de vertegenwoordiging.

Daarbij zijn wij van mening dat de universiteit duurzame keuzes moet maken bij het opstellen van beleid. In 2016 is het klimaatakkoord van Parijs door Nederland getekend, waarin de doelen zijn vastgesteld om klimaatverandering tegen te gaan. Wij vinden dat ook de universiteit hier aan moet bijdragen en wij dragen dit daarom ook via onze raadsleden uit. Mede dankzij LVS zijn er al successen geboekt op het gebied van afvalscheiding, maar er liggen nog veel kansen voor verbetering.

Hoewel LVS zich nu al meer dan 10 jaar sterk maakt voor studenten in Leiden, hebben wij dit jaar de meeste nieuwe mensen op verkiesbare plekken. En die trend zetten we voort! De medezeggenschap moet er zijn voor iedere student. Kortom, wij maken ons sterk voor meer persoonlijke aandacht. Want geen student is gelijk en op dat principe zou ook geen beleid opgesteld moeten worden.