© 2020 Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Raadsleden

Op deze pagina vind je onze raadsleden. Zij zijn de studenten die in de laatste verkiezingen een zetel hebben bemachtigd en LVS vertegenwoordigen binnen een van de raden. Ze dragen de idealen van onze partij uit en doen voorstellen om onze kernwaarden in het universiteitsbeleid te verwerken. Op dit moment staat LVS sterk met acht raadsleden, verdeeld over de verschillende raden.

Heb je een vraag aan een raadslid? Of heb je een tip of idee? Stuur ons dan een berichtje!

Universiteitsraad 
University Council

Marlene van der Velden

Faculteit Geesteswetenschappen
Faculty of Humanities

Caroline Schep

Charlotte van der Voort

Faculty of Governance and Global Affairs

Marléne Derksen

Faculteit Sociale Wetenschappen
Faculty of Social Sciences

Jolien Schurg

Job Kemperman

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculty of Law

Derya Ünlü

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Faculty of Sciences

Sven Lakemeier