Rechtsgeleerdheid

Kandidaten
Sebastian.jpg

Sebastian Cornielje

Lisa%20(1%20van%201)_edited.jpg

Lisa Maxime Knoch

Akram%20(1%20van%201)_edited.jpg

Akram Kouta

Tarkan%20(1%20van%201)_edited.jpg

Tarkan Karayazgan

Meryem_edited.jpg

Meryem Antek

  1. Sebastian Cornielje

  2. Lisa Maxime Knoch

  3. Akram Kouta

  4. Tarkan Karayazgan

  5. Meryem Antek

  6. Marnix van Hemert

  7. Rahma Ouertani

  8. Nadien Abou Elmagd

  9. David Tempelman

  10. Joshua Wegman

11. Thomas Sluijk

12. Noah van Meekeren

13. Iskren Radoslavov

14. Sjoerd Aelen

15. Elise Dirkse

16. Melih Uzun

17. Arthur van Dijk

18. André Wang

19. Joris Claessens

20. Tim van Woezik

Standpunten

Bevordering van digitalisering op de faculteit. De coronacrisis laat zien dat er veel mogelijk is qua online onderwijs. Volgens LVS moet onze faculteit ook na corona deze vooruitgang voortzetten. Dit heeft volgens ons met name betrekking op het direct online aanbieden van hoorcolleges, alsook het zo spoedig mogelijk bekendmaken van de tentamenresultaten. 
 

Wijziging van de tentamenplanning. Voor veel studenten vormt het feit dat de tentamens vlak na vakanties worden ingeroosterd een belemmering om optimaal van de welverdiende vakantie te genieten, zodoende zet LVS zich in om tentamens af te nemen voordat de vakanties aanvangen. 
 

Versoepeling van toegangseisen voor tentamens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun studie en moeten het recht hebben hun eigen manier van leren te ontdekken. De toegangseisen voor tentamens is volgens LVS op dit moment te streng, zodoende pleiten we voor het afschaffen van een minimum aantal werkgroepen om aan het tentamen deel te nemen. Ook vinden we dat iedere student de mogelijkheid moet hebben aan het hertentamen deel te nemen zonder het eerste tentamen te hebben gemaakt. 
 

Meer ondersteuning en begeleiding van studenten. Veel studenten krijgen tijdens hun studie te maken met serieuze problemen, daardoor is het van groot belang dat er voldoende hulp vanuit de universiteit beschikbaar is. LVS wil het aantal studiecoördinatoren en mentoren per tutorgroep zodoende uitbreiden, zo willen we twee mentoren per tutorgroep én het aantal studiecoördinatoren verdubbelen. 
 

Het betrekken van internationale studenten. Hoewel een op de tien studenten op de faculteit uit het buitenland komt, is deze groep ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap en het verenigingsleven van Leiden. LVS wil hier verandering in brengen door studieverenigingen te helpen bij het vormen van commissies die internationals betrekken bij de vereniging. Daarnaast willen we vanuit de faculteit ook evenementen organiseren waarbij zowel Nederlandse als buitenlandse studenten elkaar kunnen ontmoeten. 
 

Meer doen met het tweetalenbeleid. Momenteel loopt onze faculteit achter in het doorvoeren van het taalbeleid. Om buitenlandse studenten zo effectief mogelijk te betrekken, is het van belang dat onze faculteit zich meer inzet voor het taalbeleid van de universiteit. 
 

Afschaffen van ongeschoonde lijsten. Door advocatenkantoren wordt veelal de ongeschoonde cijferlijst opgevraagd bij de universiteit, waarbij de hertentamens en onvoldoendes te zien zijn. Dit veroorzaakt veel stress onder studenten, mede omdat ze niet kunnen motiveren waarom ze een tentamen hebben moeten herkansen. LVS wil de faculteit laten stoppen met het verstrekken van deze lijsten. 
 

Investeren in verduurzaming. Door het terugdringen van het plasticverbruik met meer watertappunten en het bevorderen van de transitie naar duurzame energiebronnen wil LVS opkomen voor natuur en milieu. 
 

Maximaal twintig studenten per werkgroep. Het aantal studenten per werkgroep is aanzienlijk groter dan op andere faculteiten. Dit blijkt uit onderzoek een negatief effect te hebben op de onderwijskwaliteit, daarom pleit LVS ervoor om maximaal twintig studenten per werkgroep te hebben. 

Actief inzetten voor studentenhuisvesting. Het aantal studenten aan de universiteit neemt nog steeds gestaag toe, zo ook de behoefte aan huisvesting in onze stad. LVS wil dat de universiteit zich meer inzet voor de studentenhuisvesting binnen Leiden en Den Haag, om iedere student van een goede woning te kunnen voorzien. 
 

Honoursvakken volgen op basis van motivatie. Voor gemotiveerde studenten die hebben besloten niet het honoursprogramma te volgen bestaat er momenteel geen mogelijkheid vakken te volgen die tot dit programma behoren. LVS vindt dit onterecht en wilt dat studenten de mogelijk hebben deze vakken te volgen, ongeacht hun cijfers.