Rechtsgeleerdheid

Kandidaten

Sebastian Cornielje

Lisa Maxime Knoch

Akram Kouta

Tarkan Karayazgan

Meryem Antek

Standpunten

Onderwijs

Verkleinen grootte werkgroepen. Met soms wel dertig studenten per werkgroep zijn de werkgroepen op de faculteit rechtsgeleerdheid gemiddeld veel groter dan op andere faculteiten. Onderzoek wijst uit dat kleinere werkgroepen een zeer positief effect hebben op de onderwijskwaliteit en LVS wil daarom inzetten op het verkleinen van werkgroepen naar maximaal 20 studenten per werkgroep. Om dit in de beperkte ruimte van het KOG en het Gorlaeus te bereiken pleit LVS voor het versoepelen van aanwezigheidseisen voor werkgroepen en het aanbieden van meer digitaal onderwijs.

 

Digitalisering

Opnemen en publiceren hoorcolleges. De coronacrisis laat zien dat er veel mogelijk is qua online onderwijs. Ook na Corona moet de faculteit volgens LVS op een aantal gebieden mee doorgaan. Daarom pleiten wij voor het consequent online aanbieden van hoorcolleges in dezelfde week waarin het college gehouden wordt.

Aanbieden extra verdieping. Ook ziet LVS graag dat er eenmalig geïnvesteerd wordt in het opnemen van een aantal verdiepende en verhelderende filmpjes waar studenten die daar behoefte aan hebben jarenlang gebruik van kunnen maken. Dit zouden zowel vakspecifieke filmpjes als algemene online cursussen in zaken als legal english moeten zijn.

 

Eerstejaars

Versoepelen toegangseisen tentamens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun studie en iedere student leert het best op haar eigen manier. De toegangseisen voor eerstejaars aan tentamens zijn volgens LVS op het moment dan ook te streng en te rigide. Daarom pleiten wij voor het versoepelen van de toegangseisen voor tentamens door het missen van werkgroepen niet langer meer een obstakel voor het deelnemen aan een tentamen te maken. Ook wordt het voor iedere student mogelijk om aan een hertentamen deel te nemen zonder het eerste tentamen te hebben gemaakt. 


Duurzaamheid

​Uitbreiden aantal watertappunten. Om onnodig plasticgebruik aan te pakken pleit LVS voor meer watertappunten in het KOG, met name naast flesjesautomaten. Op deze manier kunnen studenten makkelijker een duurzame keuze maken.

Introducering duurzame afstudeerrichting. De universiteit moet een voortrekkersrol op zich nemen op het gebied van duurzaamheid. LVS pleit voor het introduceren van een masteropleiding milieurecht, om studenten de mogelijkheid te geven om zich in het curriculum te focussen op verduurzaming.

 

Studentenwelzijn

Forse uitbreiding studiecoördinatoren. Ontzettend veel studenten krijgen ergens tijdens hun studietijd te maken met serieuze problemen. Er zijn meer middelen van de faculteit nodig om hiermee te helpen. Daarom pleit LVS voor een forse uitbreiding van het aantal studiecoördinatoren van 4 naar 10. Hierdoor kunnen studiecoördinatoren studenten persoonlijker begeleiden en op verschillende momenten in de studie met elke student even een gesprekje te voeren om te checken hoe het gaat en waar tegenaan gelopen wordt.
Uitbreiden aantal mentoren en studentpsychologen. Om ook laagdrempelige hulp voor eerstejaars zo toegankelijk mogelijk te maken pleit LVS daarnaast voor twee mentoren per tutorgroep. Ten slotte wordt er serieus werk gemaakt aan het aanpakken van de te lange wachtlijsten voor studentenpsychologen.