Sociale Wetenschappen

Kandidaten
Claire%20(1%20van%201)_edited.jpg

Claire van den Helder

Armando%20(1%20van%201)_edited.jpg

Armando Noordzij

Sophie_edited.jpg

Sophie Kooij

Joao (1 van 1).jpg

João Souza

Sophia%20(1%20van%201)_edited.jpg

Sophia Ritscher

 1. Claire van den Helder

 2. Armando Noordzij

 3. Sophie Kooij

 4. João Souza

 5. Sophia Ritscher

 6. Tara Petzke

 7. Timo Ringlever

 8. Thomas Sluijk

 9. Marnix van Hemert

 10. Salma Nasser

11. Lena Kwakman

12. Jeppe Bandringa

13. Xenia Dees

14. Luuk Vonken

15. Leoniek den Hollander

16. Yasmine Alladin

17. Myrthe Vel Tromp

18. Naomi Kulk

19. Felix Vermeulen

20. Daniëlle Bos

Standpunten
 • Verbetering van de informatievoorziening voor studenten. Waar vind je informatie over het BSA, een stage of andere extra curriculaire mogelijkheden? Waar moet je heen als je een klacht hebt of hulp nodig hebt? We vinden dat studenten moeite hebben om toegang te krijgen tot de informatie over hun studie en de zaken die ernaast spelen. Met een ontoegankelijke universitaire website is de beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie een universiteitsbreed probleem. Met alle verschillende opleidingen binnen onze faculteit, verspreid over twee steden, is het extra belangrijk dat studenten toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben. Bekijk de voorgestelde verbeteringen in ons partijprogramma.

 

 • Een gelijkwaardige positie voor studenten op de Campus Den Haag. Op Campus Den Haag zijn meerdere faculteiten vertegenwoordigd, zo ook onze faculteit. Maar soms lijkt het erop dat studenten of zelfs het faculteitsbestuur niet weten dat we één faculteit zijn in twee steden. Zo weten niet alle studenten in Den Haag dat de assessor in Leiden onze facultaire klachtencoördinator is of dat ze bij problemen bij de faculteitsraad terecht kunnen. Verder zou het faculteitsbestuur ook meer aandacht moeten besteden aan de problematiek in Den Haag. Zo is er al jaren een enorm tekort aan studieplekken; ook ons faculteitsbestuur moet helpen om een passende oplossing te vinden. Ons uitgangspunt is: de voorzieningen moeten in beide steden voor studenten gelijk zijn! Bekijk onze voorstellen in ons partijprogramma

 • Betere uitvoering van de vrijekeuzeruimte. Er zijn nog problemen met de manier waarop de vrijekeuzeruimte op onze faculteit invulling krijgt. Zo ontbreekt het studenten niet alleen aan informatie over de mogelijke minoren waaraan ze zouden kunnen deelnemen, maar ook over de mogelijkheden van een semester in het buitenland of stages als invulling van de vrijekeuzeruimte.

 

 • Gebruik de faculteitsgebouwen op een duurzame manier die aansluit bij de wensen van de studenten. De faculteit moet kritisch gaan nadenken over het gebruik van ruimtes. Er zijn problemen die eenvoudig kunnen worden opgelost door de behoeften en benodigdheden van de leerlingen te controleren. Vooruitdenkend moeten we ons voorbereiden op wanneer studenten fysiek aanwezig zullen zijn in het faculteitsgebouw. Daarom stelt LVS de volgende verbeteringen voor, volledig te lezen in ons partijprogramma.

 

 • Om meer Career Service-activiteiten te hebben voor al onze studenten. Vrijwel alle activiteiten van de Career Service zijn in het Nederlands of gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er moet een groter aanbod komen van activiteiten en informatie voor internationale studenten over de internationale arbeidsmarkt. Bovendien hebben de Career Service en FLO dit jaar fantastisch samengewerkt. Deze samenwerking moet structureel zijn en de komende jaren worden voortgezet. Ook moet duidelijker worden gepromoot dat de FLO toegankelijk is voor alle studenten, niet alleen voor FSW-Leidse studenten, maar voor alle studenten van de Universiteit Leiden.

 

 • Om het meeste uit onze Honours College Track te halen. Op dit moment zijn er enkele wegversperringen binnen de Honours College Track voor studenten. Studenten hebben meer begeleiding nodig, vooral met betrekking tot de logistieke eisen voor vakken en de structuur van het honours-programma. Studenten moeten langs hun coaches gaan als ze zich willen inschrijven voor specifieke cursussen, dus deze coaches moeten zichtbaarder en actiever zijn in het Honours College-proces.

 

 • Blijf de medezeggenschap verbeteren. In de Faculteitsraad heeft LVS zich sterk gemaakt om de medezeggenschap te verbeteren. Dit moet de komende jaren worden voortgezet: start een commissiestructuur binnen de raad, start het opleidingscommissie-buddy-systeem en verhoog de vergoeding voor leden in de faculteitsraad en opleidingscommissies. Regelmatige communicatie tussen de faculteitsraad en de opleidingscommissies is hier een belangrijk onderdeel van.