Successen

LVS strijdt al jaren binnen de Leidse medezeggenschap voor de belangen van de Leidse student. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren bereikt:

 

 • Behoud van herkansingen

 • Meer nadruk op academisch Engels

 • Geen onnodige prijsverhoging van bepaalde masters

 • Voorkomen opheffing van de studie Frans 

 • Pleidooi voor behouden kwaliteit van voorzieningen voor studenten met een beperking

 • Gezorgd voor automatisch financieel rapporteren bij grote projecten van de universiteit zoals uSis

 • Aandacht gevraagd voor didactische vaardigheden van docenten

 • Nadruk gelegd op het betrekken van direct betrokken studenten bij grote beslissingen van de Universiteit

 • Aandacht gevraagd voor een duurzaam energie- en milieubeleid
   

 • Aandacht gevraagd voor meer diversiteit binnen de universiteit, zowel bij het personeel als bij studenten

 • Samen met de andere fracties ervoor gezorgd dat het BSA niet van het tweede naar het derde jaar werd doorgetrokken

 • Nadruk gelegd op het bieden van meer beurzen aan studenten uit ontwikkelingslanden

 • Verbetering begeleiding eerstejaars

 • Behoud van een rugbyveld bij het Universitair Sportcentrum