Wiskunde en Natuurwetenschappen

Kandidaten

Raúl Wolters

Sven Lakemeier

Standpunten

Onderwijs
Opnemen colleges. De procedure voor het opnemen van colleges moet worden verbeterd, waarbij de mogelijkheid tot opnemen voor alle colleges beschikbaar moet worden gesteld.

Meer vrijheid in keuzeruimte. Om studenten meer vrijheid te geven binnen het curriculum, zouden studenten in plaats van keuzevakken ook massive open online courses (MOOCs) voor studiepunten moeten kunnen volgen. Ook moet het volgen van een minor aantrekkelijker worden gemaakt, verplichte vakken zouden niet in dezelfde periode als een minor aangeboden moeten worden.


Faciliteiten
Vergroten aantal plekken in kantines. Door de sluiting van het restaurant in het Gorlaeus is alleen het restaurant in het Huygens nog beschikbaar voor studenten, waardoor er te weinig plekken in de kantine zijn. Om dit op te lossen moet of het aanbod van het restaurant in het nieuwe Gorlaeus worden vergroot, of moeten er meer plekken komen in de kantine van het Huygensgebouw.

Verbeteren beschikbaarheid projectruimtes. Omdat er weinig kantoorruimte meer beschikbaar is, kunnen studenten bij projecten vaak geen projectruimte meer krijgen. Bij de inrichting van de nieuwe gebouwen moet hier rekening mee gehouden worden.


Voorlichting en medezeggenschap
Betere voorlichting over arbeidsmarkt. Aanstaand studenten en studenten beter voorlichten over arbeidsmarktperspectieven, buiten het carrièrepad binnen de universiteit van onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door carrièremiddagen meer vanuit Career Services te organiseren, in plaats van alleen door de studieverenigingen.

 

Student-leden in instituutsbesturen. Om het studentenperspectief beter bij de invulling van het onderwijs te betrekken, zou elk instituutsbestuur uitgebreid moeten worden met een student-lid.

Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De zichtbaarheid van de faculteitsraad moet worden verbeterd, om zo studenten beter te informeren over wat er speelt op de faculteit.